TESST

TESST (Testbed för Evironmentally Sustainable Seed Treatment) är ett projekt som drivits av Lantmännen BioAgri. I projektet medverkar även Foodhills, Findus, ThermoSeed Global, Agroplantarum, Intrachem GmbH (Tyskland), SLU och Region Skåne. Sedan vår 2022 har ACANOVA AB tagit över Lantmännens BioAgris roll som projektledare.

Syftet med projektet är utveckla innovativa och miljövänliga behandlingsmetoder av grönsaksfrö. Testbädden pågår under perioden 2017–2022 och kommer under realiseringsfasen att drivas som ett oberoende kommersiellt företag. Projektkostnaden uppgår till drygt 20 mkr, varav statliga Vinnova bidrar med 8 mkr. Medverkande projektpartners står för resterande finansiering.