ThermoSeed® är en miljövänlig termisk behandlingsmetod för utsäde. En unik, egenutvecklad biologisk metod som behandlar utsädet och gör det fritt från växtskadegörare. 

ThermoSeed® är en lönsam, innovativ, högeffektiv, och miljövänlig fröbehandlingsteknik och som ger ett stort mervärde för utsädesproducenter och lantbrukare. ThermoSeed®-metoden är en termisk utsädesbehandling som bygger på ångpastörisering.

ThermoSeed® är en svensk uppfinning och har genomgått noggranna tester i olika grödor under olika klimatförhållanden över hela världen. Årligen behandlas ca 100.000 ton utsäde i 11 olika länder, främst spannmål. Volymen ThermoSeed®-behandlat utsäde och antal nya kunder ökar årligen och globalt.

Lantmännen BioAgri erbjuder tillsammans med sina samarbetspartners en unik lösning för storskalig behandling av utsäde.

Hur funkar ThermoSeed?

 • Lantmännen BioAgri tar fram den för kunden bästa lösningen av Thermoseed-utrustningen.
 • Thermoseed-utrustningen tillverkas och installeras idag av Lantmännen BioAgris samarbetspartners Nederländerna, Ventilex och Tema-Process hos kunden.
 • Kunden betalar en licens till Lantmännen BioAgri för rättigheterna att använda Thermoseed.
 • Lantmännen BioAgri AB förser kunden med information om specifika inställningar som krävs för att behandla varje utsädesbatch optimal med Thermoseed.

Lantmännen BioAgri erbjuder unik kompetens för att behandla utsäde miljövänligt och effektivt.

 

 

Säkert utsäde och spannmål

 • Effektiv bekämpning av fröburna växtskadegörare som ger optimala skördenivåer
 • Kan bidra till minskad DON-nivå av skördad spannmål från grödor etablerade med ThermoSeed ®- behandlat utsäde
 • Effektiv behandling av lagringsskadeinsekter som t.ex. Sitophilus granarius
 • Konkurrenskraftigt alternativ till kemisk utsädesbehandling

Säker arbetsmiljö

 • Ingen avdrift av giftigt damm.
 • Enkel och bekväm hantering av behandlat utsäde
 • En säkrare arbetsmiljö utan exponering för kemikalier

Hållbar livsmedelsproduktion

 • Ökar livsmedelssäkerheten, ingen risk för rester av kemikalier
 • Högt produktvärde i livsmedelskedjan på grund av minskad påverkan på miljön
 • Uppfyller EU:s direktiv om integrerat växtskydd (IPM)
 • Full överensstämmelse med regler för ekologiskt jordbruk
 • Kan användas för att stödja olika hållbara varumärken inom livsmedelsindustrin.
 • Överblivet utsäde kan användas som livsmedel eller foder