Historien om Lantmännen BioAgri tog sin början 1996, när en grupp forskare från SLU i Ultuna, Uppsala letade en bakterie som kan slå ut växtsjukdomar i spannmål.

Bakterien man hittade i svenska fjällen i kråkbärens rötter heter pseudomonas chlororaphis. För att kunna utveckla fungerande växtskyddmedel och få ut dem på marknaden bildades ett litet utvecklingsbolag som fick namnet BioAgri.

Under 90-talet gjorde företaget fältförsök i många europeiska länder för att närma sig marknaden. Efter tio års arbete nådde BioAgri ett EU-godkännande av det nya medlet för betning av korn och havre under namnet Cedomon. Så småningom förstärktes portföljen även med Cerall för betning av utsäde av vete och råg och Cedress för betning av grönsaksfrön, bland annat morot.

Jag ser BioAgri som ett viktigt verktyg för framtidens jordbruk.

Anders Krafft, vd BioAgri

Även Thermoseed har sina rötter på SLU. På 90-talet studerade man möjligheten att ”bada” bort svampar från utsäde. Den tekniken utvecklades efter hand till något som snarare påminner om ångbastu för utsäde och 2004 lanserades den första industriella applikationen under namnet ThermoSeed. Tekniken ersätter kemisk betning av utsäde och riktar sig lika mycket till konventionellt jordbruk som till ekologiskt. Den första svenska kommersiella Thermoseedanläggningen för behandling av utsäde invigdes 2008 i Skara.