Fungerar biostimulanter?

Biostimulanter innefattar en blandad grupp av produkter som egenligen saknar en definition. Produkterna är oftast baserade på mikroorgansimer, humussyror, hydrolyserade proteiner och aminosyror eller tång/algextrakt.

För att effektivt kunna nyttja potentialen av biostimulanter i växtodlingen och på så sett bidra till högre skördar och bättre kvalitet behövs anpassade metoder för att utvärdera deras respektive effekter. Målet med projektet är att utveckla kostnadseffektiva och snabba metoder för utvärdering av biostimulanter under svenska och nordiska förhållanden.

Projektet Utveckling av metoder för utvärdering av biostimulanter för framtidens jordbruk ska leverera ett kostnadseffektivt protokoll för utvärdering av biostimulanter och inkludera följande:

  • Innehålla metoder för utvärdering av biostimulanter såsom mikrobiella produkter, humussyrabaserade produkter, produkter baserade på hydrolyserade proteiner och aminosyror samt tång och algbaserade produkter.  
  • Användas som underlag för produktutvärdering och som grund för beslut om en produkt ska tas in i framför allt Lantmännens produktportfölj. 
  • Möjliggöra tydliga resultat som ska utgöra underlag till säljare och rådgivare för användning av produkterna.
  • Användas som utvärderingsmetod för Lantmännen BioAgri eller annan organisation beträffande hur och om en biostimulant fungerar samt hur den ska användas för att vara effektiv. 

Projektet genomförs i samarbete mellan Agro Plantarum AB och Lantmännen BioAgri och finansieras av Lantmännens Forskningsstifelse.