Lantmännen BioAgri är en del av Lantmännen. Vi utvecklar och marknadsför produkter med unik miljövänlig teknologi. I sortimentet ingår produkter för bekämpning av växtskadegörare, växtnäring och produkter för tillväxtstimulering. Våra produkter bidrar till en lönsam och hållbar odling, med bibehållen effektivitet och kvalitet.