Stimplex

Stimplex är en biostimulant i form av ett flytande algextrakt av brunalgen, ascophyllum nodosum som förbättrar grödans produktivitet.

Effekter

  • Förbättrar rotutveckling som bidrar till större och friskare rotsystem. Detta ökar tillgången till vatten och näringsämnen.
  • Påverkar grödans hormonhalt, bl a Auxin och Cytokinin positivt.
  • Förbättrar upptag, tillgänglighet och transport av näringsämnen, särskilt kväve och kalcium.
  • Stimulerar produktionen av ett flertal komponenter mot stress som bl a antioxidanter och växthormoner = ökar växtens stresstålighet gentemot värme, torka, väta eller sälta.
  • Grödan håller sig friskare längre in i stressperioden (torka, värme, väta) och återhämtar sig snabbare efter stressperioden.

Kompatibilitet

Stimplex kan användas tillsammans med de flesta gödningsmedel, insekticider, herbicider och fungicider samt mikronäringen. Dock kontrollera alltid även andra preparats etiketter och följ tillverkarnas rekommendationer för blandbarhet.

Rekommenderade användningar

Stimplex är avsedd för användning i höst/vårspannmål, höst/vårraps, majs, potatis, vall, grönsaker.

Allmänna rekommendationer

  • Grödan behandlas med Stimplex två gånger under växtodlingssäsongen.
  • Den första behandlingen sker tidigt i tillväxten för att stimulera rottillväxt.
  • Andra behandlingen sker innan axgång/blomning för att öka grödans stresstålighet.
  • Grundrekommendationen i stråsäd och oljeväxter är två liter/ha per tillfälle.