Stimplex

Stimplex är en biostimulant i form av ett flytande algextrakt av brunalgen, ascophyllum nodosum som förbättrar grödans produktivitet.

Effekter

  • Förbättrar rotutveckling och större och friskare rotsystem = ökar tillgång till vatten och näring.
  • Påverkar på grödans hormonhalt, bl a Auxin och Cytokinin positivt.
  • Förbättrar upptag, tillgänglighet och transport av näringsämnen, särskilt kväve och kalcium.
  • Kompenserar begränsat tillgång till fosfor.
  • Framkallar produktionen av ett flertal komponenter mot stress (värme, torka, väta, sälta) som bl a antioxidanter och växthormoner = ökar stresstålighet.
  • Grödan håller sig friskare längre in i stressperioden och återhämtar sig snabbare.

Kompatibilitet

Stimplex kan användas tillsammans med de flesta gödningsmedel, insekticider, herbicider och fungicider samt mikronäringen. Dock kontrollera alltid även andra preparats etiketter och följ tillverkarnas rekommendationer för blandbarhet.

Rekommenderade användningar

Stimplex är avsedd för användning i höst/vårspannmål, höst/vårraps, majs, potatis, vall, grönsaker.