Lantmännen BioAgri får forskningsmedel för att med hjälp av AI minska jordbrukets miljöpåverkan

Med hjälp av AI har Lantmännen BioAgri tagit fram en modell som kortar ner analystiden inför ThermoSeedbehandling. Nu har bolaget beviljats medel från Vinnova för att vidareutveckla modellen så att en större andel av utsädet i hela Europa kan behandlas med den miljövänliga metoden.

ThermoSeed är en miljövänlig metod för utsädesbehandling där vattenånga och värme används för att bekämpa utsädesburna växtskadegörare. Utsädespartier har olika egenskaper och varje parti måste därför analyseras innan den individuellt optimala behandlingen kan genomföras. Analysen, som idag tar ett par veckor att slutföra, består av att behandla utsädet, utvärdera utsädets skjutkraft och bekämpningseffekt genom att odla i jord för att slutligen fastställa den optimala behandlingen. 

- Den största begränsningen med ThermoSeed idag är att det tar lång tid att analysera utsädet inför behandlingen. De två veckorna analysen tar finns ofta inte mellan skörd och höstsådd, vilket gör att vi idag främst använder ThermoSeed på vårgrödor, säger Anders Krafft, vd Lantmännen BioAgri.

Lantmännen BioAgri har tillsammans med tech-partnerbolaget Elvenite under 2023 drivit forskningsprojektet Speed Seed, finansierat av Lantmännens forskningsstiftelse, för att med hjälp av machine learning effektivisera utsädesanalysen inför ThermoSeedbehandling. Lantmännen har använt ThermoSeed för fröbehandling sedan 2008 och har samlat in och sparat data från varje behandlat parti. Denna data har använts för att bygga en prediktionsmodell som kan förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för olika utsädespartier utan att göra försöksbehandlingar. Projektet har varit framgångsrikt och har resulterat i en modell som ser ut att fungera bra för svenska förhållanden. Modellen kommer fortsätta att utvärderas men kommer sannolikt kunna användas i stor skala i Sverige inom ett års tid.

- Genom att korta ner analystiden från två veckor till några dagar kommer vi kunna ThermoSeedbehandla även det höstutsäde som på några få veckor ska hinna både tröskas, transporteras, analyseras, behandlas, distribueras och sås. Det skapar helt nya möjligheter för att öka andelen ThermoSeedbehandlat utsäde, säger Anders Krafft.

Idag används ThermoSeed i ytterligare cirka tio länder i Europa och Nordamerika. Liksom i Sverige ligger begränsningen i den långa analystiden. Därför har Vinnova beviljat Lantmännen BioAgris ansökan inom utlysningen "AI för avancerad digitalisering" där forskningsmedlen möjliggör en vidareutveckling av machine learningmodellen för att kunna öka andelen miljövänligt behandlat utsäde även internationellt.

- Får vi framgångsrika resultat under de kommande tre åren som Speed Seedprojektet fortlöper ser jag en enorm potential för ThermoSeed i Europa, Nordamerika och även i Asien. Då kommer vi kunna bidra till att sänka klimatpåverkan från jordbruket i stora delar av världen, säger Anders Krafft.