Stor satsning när ThermoSeed Global AB fusioneras med Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgri ansöker om att fusioneras med ThermoSeed Global AB. Fusionen är en del i den satsning som Lantmännen gör på området hållbart producerat utsäde. Med en ny organisation och nya samarbeten vill Lantmännen BioAgri fortsätta expandera den miljövänliga värmebehandlingsmetoden till fler marknader.

De senaste årens expansion av ThermoSeed har varit framgångsrik och idag finns 12 anläggningar i Europa och Nordamerika. Intresset för ThermoSeed är stort, och för att fortsätta utveckla affären har en ny ledning tillsatts och en fusion mellan ThermoSeed Global AB och Lantmännen BioAgri skall verkställas. Lantmännen BioAgri kommer att satsa på en fortsatt expansion av ThermoSeed, dels på den europeiska marknaden där två anläggningar i Finland och Schweiz har tagits i bruk bara i år, dels på den nordamerikanska marknaden. Företaget satsar också genom nyanställningar och på breddade samarbeten med aktörer i Europa. Samtidigt inleder Lantmännen ett nära samarbete med ThermoSeed Globals tidigare vd Kenneth Alness, som genom sitt bolag Acanova kommer att marknadsföra ThermoSeed utanför Europa.

ThermoSeed är en miljövänlig biologisk metod för att behandla utsäde med hjälp av ånga istället för kemikalier. Resultatet är ett sundare utsäde med hög kvalitet och grobarhet, samtidigt som behandlingen skyddar utsädet mot svampsjukdomar. Den unika ThermoSeed-metoden är flerfaldigt uppmärksammad och prisad – senast i juli utsågs Lantmännen som vinnare av Copa Cogecas European Award for Cooperative Innovation, i kategorin ”Miljömässigt värdeskapande – Biologisk mångfald och naturresurser”. Prisutdelningen äger rum i Bryssel i april 2022.

- Den nya organisationen, fusionen mellan bolagen och utökade samarbeten är stora satsningar i rätt riktning. Lantmännen BioAgri har både kompetensen och nätverket som behövs framåt och med Lantmännen som stark ägare finns goda förutsättningar för att ytterligare bredda och utveckla ThermoSeed. Den fina utmärkelse vi fått ser jag som ett tydligt bevis på ThermoSeeds potential och att det är en bra satsning för framtidens jordbruk, inte bara i Sverige utan också globalt, säger Anders Krafft, vd på Lantmännen BioAgri.

Förutom ThermoSeed innehåller BioAgris produktportfölj också flertalet biologiska betningsmedel samt biostimulanter. Läs mer på www.lantmannenbioagri.se

För mer information, kontakta gärna:

Anders Krafft, vd Lantmännen BioAgri
Tel: +4610 556 19 82
E-post: anders.krafft@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: +4610 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com